Once Upon a Time Fanon Wikia
Advertisement

Family

Unknown
 
 
 
Odin Borson
 
 
 
Queen Frigga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HelaThor Odinson
 
SifLoki Laufeyson
 
 
 
 
Torunn Thorsdottir
Advertisement